Zbiory


W zbiorach CDE znajdują się materiały drukowane i elektroniczne instytucji Wspólnot Europejskich otrzymywane za pośrednictwem Biura Wydawnictw Oficjalnych Wspólnot Europejskich w angielskiej lub polskiej wersji językowej. Wśród materiałów elektronicznych jest Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (Official Journal of European Communities), obejmujący:
  • Seria L (Legislation) – Prawodawstwo
  • Seria C (Information and notices) – Informacje i spostrzeżenia
  • Seria S (Supplement) – informacje o przetargach odbywających się w poszczególnych państwach UE
Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu, w czytelni CDE.

Pomoc w wyszukiwaniu materiałów dotyczących tematyki integracyjnej w elektronicznych bazach danych.
  • CDE udziela pomocy w wyszukiwaniu informacji na temat Unii Europejskiej oraz integracji w elektronicznych bazach danych UE, oraz w bazach danych dostępnych za pośrednictwem Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego
Copyright © 2011 (Centrum Dokumentacji Europejskiej) powered by r.majda