Jakość kształcenia - aktualności

Bieżące informacje

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są obowiązujące od 29.02.2019 r. wzory dokumentów związanych z Oceną Programową PKA:

  • wzór raportu samooceny (profil praktyczny i ogólnoakademicki),
  • wzór raportu z wizytacji (profil praktyczny i ogólnoakademicki),
  • wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej,
  • wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej.
Wzory dostępne są pod linkiem: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/
Na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są także Szczegółowe kryteria oceny programowej wraz ze wskazówkami. Polecamy osobom zainteresowanym zapoznanie się z powyższymi informacjami..


.