„Prawa i obowiązki członków rodziny – status dziecka w rodzinie”.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Prawa i obowiązki członków rodziny – status dziecka w rodzinie”.

31 maja 2019 r. o godzinie 9 w opolskim ratuszu, w sali im. Karola Musioła odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny – status dziecka w rodzinie”. 

Organizatorami konferencji są: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego), Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna Klinika Prawa, Studenckie Koło Naukowe „Bona fides” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. 

Patronat honorowy na d konferencją objął prezydent Opola.

Szczegółowy program konferencji będzie umieszczony na stronie Wydziału Prawa i Administracji UO w zakładce aktualności - TUTAJ.

Jak zapewniają organizatorzy sukces poprzednich konferencji był możliwy dzięki udziałowi wielu znamienitych gości, teoretyków i praktyków, ale przede wszystkim dzięki bardzo interesującym, inspirującym oraz profesjonalnym wystąpieniom prelegentów.

Celem tegorocznego spotkania jest wymiana poglądów przedstawicieli różnych środowisk zawodowych na temat aktualnych problemów prawnych współczesnej rodziny, 
w perspektywach pozycji dziecka w rodzinie.

Konferencja jest adresowana zarówno do osób naukowo zajmujących się problematyką praw rodziny, jak i praktyków, którzy w sferze zawodowej zajmują się poszukiwaniem rozwiązań problemów prawnorodzinnych powstających między członkami rodziny.

Temat konferencji pozwala na podjęcie problemów w różnych obszarach, w których dostrzega się konieczność wprowadzenia nowych regulacji lub zmian w regulacjach już obowiązujących.

Planowane jest wydanie IV tomu publikacji, zawierającej artykuły naukowe o poruszanej podczas konferencji problematyce. 

 

 

.