International Weekends: spędzajmy razem czas!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: International Weekends: spędzajmy razem czas!

Zależy nam na stworzeniu przestrzeni, w której Polacy będą mogli podzielić się swoją kulturą i tradycjami z zagranicznymi studentami.

Zapraszamy więc do udziału w projekcie International Weekends, który jest częścią programu „Welcome to UO” finansowanego ze środków NAWA.

Projekt skierowany jest do studentów zagranicznych i pracowników UO. Zgodnie z założeniami projektu pracownicy zapraszają grupy studentów zagranicznych do wspólnego spędzania czasu i spotkań ze swoimi rodzinami.

W projekcie uczestniczą grupy minimum czteroosobowe (jeden pracownik UO plus przynajmniej troje. Zapraszamy zarówno grupy zorganizowane (zgłoszenia na hello@uni.opole.pl), jak i pojedyncze osoby, którym my zorganizujemy towarzystwo (rejestracja: link).

Plan spotkania, czas i miejsce są dowolne, a szczegóły omawiane są w grupach.

I pamiętajcie o zrobieniu pamiątkowych zdjęć!

***

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland (realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18).

 

.