Kontakt

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kontakt

Dane teleadresowe

Informacja o numerach telefonicznych

tel. +48 77 452 70 00

Sekretariat Uczelni

Uniwersytet Opolski
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a

tel.: +48 77 541 6070 wew. 270
tel.: +48 77 541 6071 wew. 271
fax: +48 77 541 6000

e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382

Konto Uniwersytetu Opolskiego, na które dokonywane są wpłaty jest prowadzone przez:
Bank Zachodni WBK S. A. 1 O/Opole
ul. Ozimska 6, 45-057 Opole
SWIFT: WBK PP LPP
nr rachunku prowadzony w złotych:
PL 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Uwaga!
Jeśli szukasz informacji o opłatach za studia, znajdziesz je pod adresem: kwestura.uni.opole.pl

Rekrutacja


Kontakt do jednostek UO

Kontakty do jednostek UO znajdziesz w dziale STRUKTURA


.