O Nas


Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) to punkty informacyjne tworzone pod patronatem Komisji Europejskiej przy uniwersytetach, szkołach wyższych, instytutach lub innych jednostkach o charakterze naukowo-badawczym w celu promocji i konsolidacji nauki oraz badań w dziedzinie integracji europejskiej. Centra Dokumentacji Europejskiej zaczęły powstawać od 1963 r. ich działalność jest skierowana głównie do środowisk akademickich. Obecnie CDE działają w ramach szerszej sieci informacyjnej oferowanej przez Komisję Europejską, znanej jako EUROPE DIRECT.

Cele CDE są następujące:
  • pomoc instytucji przyjmującej we wspieraniu i konsolidacji nauki oraz badań w dziedzinie integracji europejskiej
  • udostępnianie informacji o Unii Europejskiej i jej politykach zarówno środowiskom akademickim jak i innym
  • udział w debacie o Unii Europejskiej, ewentualnie z innymi europejskimi punktami oraz sieciami informacyjnymi
Copyright © 2011 (Centrum Dokumentacji Europejskiej) powered by r.majda