Z historii CDE

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu istnieje od 19 marca 2001 roku.

Dzięki staraniom Władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Władz Uniwersytetu Opolskiego Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Opolskiemu status Centrum Dokumentacji Europejskiej (Full European Documentation Centre).

Do dnia 31 sierpnia 2002 roku CDE działało przy Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją Uniwersytetu Opolskiego. Od 1 września 2002 roku jest włączone w strukturę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W latach 2001-2011 działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego była wspierana finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Copyright © 2011 (Centrum Dokumentacji Europejskiej) powered by r.majda